IMG_8094.JPG
 

Min terapeutiska metod varierar beroende på vem jag har framför mig. Om du söker min hjälp för ett specifikt problem så kommer jag också vara specifik i hur du kan arbeta med detta. Om du är osäker på vad du egentligen vill ha hjälp med kommer vi tillsammans att vara mer utforskande.

Min grundmetod är KBT – Kognitiv beteendeterapi – som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Det är en metod som bygger på att gradvis ta steg mot den förändring som du vill uppnå. Jag har även valt KBT som inriktning i min psykoterapiutbildning. Jag använt mig av KBT vid behandling av olika psykiatriska tillstånd. Ju längre tid jag har arbetat, desto mer har jag integrerat olika perspektiv.

Basen i mitt arbetssätt är ändå inte specifika metoder utan det är att se dig, hela du. Att du är en individ med unika förutsättningar och behov. Det finns ingen manual för hur jag bemöter dig. Jag anpassar min metod utifrån dig, både det du säger till mig rakt ut och det du visar mig med ditt kroppsspråk. Det jag ser att du behöver, även om du inte säger det till mig, det kommer jag att prata med dig om. Jag har inte någon dold agenda. Jag välkomnar dig att berätta om vad du behöver. Det vi pratar om stannar i rummet och jag finns där för dig och utgår ifrån det du behöver.

Jag är 45 år gammal. Lever tillsammans med Alex som arbetar med långfilm. Mamma till tre vilda barn, två pojkar och en flicka. Matte till två röda katter och en border Collie.

Jag praktiserar och undervisar i yoga och meditation och försöker leva en så oförställd och enkel livsstil som möjligt. Idag arbetar jag som parterapeut, familjerådgivare, individualterapeut, utbildare och föreläsare.

Jag har examen som socionom samt fil mag i psykologi från Lunds universitet. Grundutbildning i psykoterapi med inriktning mot KBT. Därtill polisexamen. Utbildad Yoga -och meditationslärare (RYT 200) och certifierad enligt Yoga Alliance. Utbildad bla av Rachel Brathen på Island Yoga samt specialistutbildad inom Yin Yoga och mindfulness hos bla Magdalena Mecweld.

De senaste 15 åren har jag verkat som förhörsledare inom polisen samt undervisat i förhörsmetodik på polishögskolan. Mina år som kurator inom skolan, psykiatrin och som polis har bidragit till gedigen erfarenhet av mänskliga reaktioner och beteenden. Jag har under mitt yrkesliv haft förmånen att arbeta i de flesta miljöer, i Sverige och utomlands, och med många olika sorters människor. 

Jag tror på det goda samtalets möjligheter till läkning samt förändring. 

Jag erbjuder även samtal via chatt eller skype om du föredrar det. 

 


Samarbetspartners

Hindestedt Terapi samarbetar med andra psykologer och konsulter utifrån behov. Jag ger även föreläsningar vid förfrågan gällande exempelvis kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.

Falck Health Care

Psykologi med mera 

Kroppslyckan 

Fykiada retreats

Stockholms Healingcenter 

Island Yoga

 

Instagram