Nya Mammor & Pappor 

Att bli förälder är en omtumlande upplevelse, omöjlig att tillfullo förbereda sig inför. Jag tar emot kvinnor som försöker bli gravida, är gravida, efter förlossningen och framåt. Jag erbjuder en medkännande och stärkande plats att ventilera, sortera bland dina tankar och känslor och /eller få fullständigt stöd av en erfaren förälder helt och fullt med fokus och engagemang för att du ska må bättre. Jag välkomnar även pappor som önskar rådgivning eller stöd i föräldrarollen. Att hantera de förväntningar som uppkommer i samband med att bli pappa kan många gånger upplevas som kaosartat. Jag vill gärna hjälpa dig att navigera tryggt i din nya roll. 

 

 

30 & 40 Någonting

Måttstocken för framgång har skjutit i höjden till löjliga nivåer. Direkt belöning är vad vi eftertraktar, utan att vi ska behöva arbeta för hårt för den. Pengar är avgudade. Besattheten av skönhet och kändisskap verkar ha spårat ur helt, men är helt omöjliga att undvika och uppfattas som inte desto mindre viktiga. 30 - 40 år är en ålder då allting verkar marknadsföras direkt mot din åldersgrupp, men det är inte alls säkert att du kan få det. Sociala medier visar upp de bästa ögonblicken i våra kamraters liv, med vilka vi jämför våra egna liv på daglig basis. I grund och botten säger omvärlden åt oss att det är hög tid att nå våra drömmar och att vara fantastiska på det vi gör, men i verkligheten är det skrämmande. Om vi inte är försiktiga kan det börja påverka sättet vi tänker om oss själva på, och leda till ångest och depression. Hur förstår vi och interagerar med den här nya vettlösa världen och samtidigt avhåller oss från att döma oss själva medan vi bibehåller och arbetar effektivt för att nå våra mål?

 

 

Brustet hjärta

När någon vi älskar lämnar oss kan vi ibland hamna i djup sorg och förtvivlan. Alla verktyg vi trodde att vi hade för att återhämta oss, hjälper oss inte längre i våra försök att läka våra hjärtan. Att bli lämnad ensam, oaktat anledning, kan vara en av våra livs mest utmanande tider. Jag finns här för att stödja dig genom denna svåra balansgång tillbaka till dig själv. Till ett ännu starkare dig själv, även om du antagligen tänker att det är omöjligt som det känns just nu. När vi befinner oss i en situation med förlamande själslig smärta är det svårt att se klart. Våra sinnen försöker processa den nya dramatiska förändringen, och våra kroppar lider. Att få stöd under den här perioden kan vara skillnaden mellan att dra ut på smärtan i månader eller år, istället för att läka på ett hälsosamt och fullständigt sätt.

 

 

Parterapi

Jag älskar "mina" par! Det har blivit så att jag har fått förmånen att arbeta mycket med par, och det är den största grupp människor som söker till mig. Det är både härligt och förfärligt med relationer. De kan ge oss det högsta av det högsta och det lägsta av det lägsta. I flertalet västländer ligger skilsmässostatistiken på nära nog 50 procent – och i de äktenskap som trots allt håller, plågas många av känslor av tomhet och ensamhet. Allt fler är rädda för att hänge sig helt och fullt i ett långsiktigt förhållande, vettskrämda av tanken på att det ska sluta i tårar, ånger och domstolsförhandlingar. Undra på att det finns fler ensamstående vuxna än någonsin tidigare i mänsklighetens historia!

Många av oss lever med orealistiska förväntningar på den perfekta partnern som väntar därute. Myten består av att om du inte träffar just den här personen är du dömd till att leva ett halvt, ofullständigt, otillfredsställande liv. Men när du väl träffar den perfekta partnern, då blir du upp över öronen förälskad och kommer så vara i all framtid, utan minsta möda. Faktum är att de flesta av oss har överdrivna, orealistiska förväntningar på kärleken, på tvåsamheten, på närheten. Föreställningar som förstärks av film, litteratur, sångtexter osv. Olika värderingar kan leda till konflikter. Vardagspussel med jobb, barn, hus och annat kan göra att ork tryter och sexlivet blir lidande. Om ena parten lider av psykiska besvär kan relationen belastas. Att ha ett barn med funktionshinder kan likaså vara påfrestande. Olikheter man i början tyckte om kan bli just det man irriterar sig på. Gång på gång försöker man få sin partner att ändra sig men kommer ingen vart. 

Men det behöver inte vara så.

I parterapi får ni lära er att rensa i röran. Här får ni mötas och tillsammans hjälps vi åt med att släppa olika föreställningar och attityder till kärleken som stjälper er som par. Samtalsrummet är inget slagfält och här kan ingen vinna eller förlora. Ni kommer istället att få med er nya verktyg som hjälper er att skapa ett äkta, nära, kärleksfullt och långvarigt förhållande.  Vi pratar också om hur man kan handskas med de jobbiga tankar och känslor som ofrånkomligen uppstår i en relation. Ni får lära er att ta hand om sorg, rädsla och avvisanden, hur ni bär er åt med ilska och frustration samt hur ni kan förlåta varandra. Inte minst, hur ni kan bygga upp tilliten igen ifall den brustit.

En utomstående kan erbjuda hjälp att förbättra kommunikation, hitta nya lösningar eller sätt att acceptera varandras olikheter.  

 

 

Professionella
hjälpare & räddningspersonal

Poliser, militärer, brandmän och ambulansförare.

Kära blåljuskollegor! Kanske har du funderat många gånger på att du borde "prata" med någon. Känns det som att bägaren är full? Kanske känner du att ingen ändå kan förstå hur du känner. Det är möjligt att det är lättare för dig att tala med en samtalspartner som själv har arbetat som polis i över 15 år. 

Traumatiska händelser är en känslomässig chock, även om du är på plats i egenskap och funktion av yrkesperson. Efter att ha blivit utsatt för trauman över tid genom sitt arbete kan det ibland bli svårt att ta in vad som egentligen händer och bearbeta det på ett bra sätt. Inte sällan kan man uppleva sig ”stänga av” den emotionella delen eftersom man har ett jobb att utföra på platsen. Som professionella hjälpare är vi så inriktade på att hjälpa andra att vi ofta helt glömmer bort oss själva och våra egna känslor. Den mest stabila person kan drabbas av posttraumatisk stress, medan många inte drabbas. Vi vet ännu inte varför det är så. Det vi vet är dock att det kan ta tid att lugna ner obehagliga känslor och kroppsförnimmelser när vi väl har fått dem, genom upplevda trauman.

Posttraumatisk stress upptäcktes först inom det militära. Soldater som varit i strid kom hem med diffusa symptom. Man kunde se en onormal, oregelbunden hjärtfrekvens vid undersökning. Man kallade detta initialt för soldiers heart eller krigsneuros. Utöver fysiska symptom uppvisades även psykologiska symptom som bland annat rädsla, ångest och nedstämdhet.

Idag vet vi att varje person reagerar på trauma på hans eller hennes eget unika sätt. Icke desto mindre finns det gemensamma reaktioner som många delar. Rädsla och ångest, att återuppleva traumat i vaket tillstånd eller i drömmar, att känna sig spänd och ständigt på sin vakt, undvikande av vissa situationer, nedstämdhet, ilska, koncentrationssvårigheter eller negativa tankar om andra människor och livet i allmänhet.

Kanske känner du igen dig i vissa reaktioner men inte andra. Kanske upplever du ytterligare några som jag inte räknade upp. Det viktigaste budskapet till dig är att de känslor, tankar och kroppsförnimmelser du upplever är helt normala. Det är en naturlig, mänsklig reaktion på extrem stress. Det kan vara svårt att tro att du någonsin kommer känna dig glad igen, komma tillbaka till ditt ”normala jag” eller kunna njuta av livet. Men det kommer du. Det är möjligt att lämna smärtsamma upplevelser bakom sig.

Genom terapin kommer du få hjälp att förstå hur du kan komma tillrätta med det som skett, hur du kan hantera upprörande tankar och känslor samt få perspektiv på traumat och hur det har påverkat dig. Tillsammans kommer vi hjälpas åt att sätta traumat i det förflutna där det hör hemma. Polispris givetvis. 

 

 

Hederskultur och kvinnoförtryck

Jag är en stark förespråkare av lika rättigheter och delat ansvar. Jag vet om att ett stort antal ungdomar idag tvingas växa upp med hedersförtryck i Sverige, och vill jag hjälpa till på det sätt jag kan. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar gällande hedersbrott som polis, och jag vill fortsätta göra skillnad för de här unga människorna, som terapeut.

Vårt samhälle har nya utmaningar med människor som flyr från länder där kvinnoförtrycket är lagligt och sanktioneras både av familjerna, samhället och det juridiska och politiska systemet. När flyktingar kommer från olika könssegregerade samhällen är det extra viktigt att insatser för ett liv i jämställdhet kommer igång och att jämställdhet börjar med den lilla människan, det vet vi. 

Jag vill inte ha ett samhälle där flickor och pojkar tvingas leva under skarpa begränsningar, kring vilka de får älska eller umgås med, hur de får röra sig utanför hemmet samt hur de får klä sig. Att de kontrolleras mycket hårt och får straff för felbeteenden, som kan leda till döden. 

Vi lyckas inte alltid hitta sätt förhindra att unga flickor förs bort utomlands för tvångsgifte. Eller för den delen, lever i barnäktenskap i Sverige, med regelbundna våldtäkter, övergrepp och kränkningar som vardagsmat. Men vi kan från samhällets sida via myndigheter, privata företag, välvilliga privatpersoner och organisationer, hjälpa till att skapa nya mönster, nya beteenden och en ny verklighet för dig som är drabbad. 

Om du känner igen dig i ovanstående och lever ditt liv under ett hedersförtryck, är du välkommen till mig för samtal. Jag bokar 20 procent av mina tider för att träffa klienter i din situation, och du är välkommen hit utan kostnad.  

Det är mitt sätt att ge tillbaka till ett samhälle som ger mig min frihet. 

 

 

Chefscoaching /Performance coaching

Det finns mängder av kurser och utbildningar du kan gå, men enligt min uppfattning finns det ingenting som slår ett mänskligt möte med fokus på dig själv och de funderingar du har för stunden. Unna dig att få handledning i mötet med en terapeut. 

Varför agerar och reagerar vi människor som vi gör? Varför upplever vi stress så negativt och varför är det så svårt med förändring? Vad krävs för att öka både min egen och medarbetarnas motivation? De flesta av oss har någon gång brottats med frågor som de här, men det kan vara svårt att hitta bra svar. Och det är inte så konstigt. 

Under senare år har hjärnforskningen kunnat förklara mer om hur vi människor faktiskt fungerar, och vad som krävs för att vi ska må och prestera så bra som möjligt. 

Efter coaching vill jag att du får med dig nya insikter om varför du själv och dina medarbetare gör som ni gör. Kanske har du fått nya tankar om hur du kan leda /agera istället. Du får träna på dina kommunikativa styrkor och svagheter. Jag vill ge dig konkreta sätt att minska stressen hos dig själv och dina medarbetare, stärka samtligas motivation samt göra er av med de ovanor och mindre konstruktiva beteenden som de flesta organisationer har fått ”i väggarna” efter en tid. 

Varmt välkommen att ta dina prestationer till en ny nivå!